Mezi ohništní nářadí jsou zařazovány:

1. závěs kotle
2. lopatka (ohništní, výhňová)
3. železný kozlík
4. rožeň
5. pecní zařízení