Ulity a mušle mořských měkkýšů byly používány ke zdobení např. spon.


Ulita plže Cypraecassis rufa
Nálezy ulit Cypraeacassis rufa máme z doby laténské z našeho území například z
Milčic (hrob 2/77, LT B1) nebo Tuchoměřic (objekt 7, LT A; Waldhauser – Mangel 2011)

Lukáš Bedáň: Využití nekovových materiálů ve výzdobě kovových předmětů v mladší době železné na Moravě, Bakalářská diplomová práce