Stavba a údržba domů a dalších objektů patřila mezi každodenní činnosti.

Při stavbě domů byli potřeba specializovaní řemeslníci - tesaři, kováři, atd.

3.32.1 Materiál na stavby
3.32.1.1 Dřevo
3.32.1.2 Zemina
3.32.1.3 Rákos, sláma
3.32.2
3.32.2.1 Stavba polozemnic
3.32.2.2 Stavba srubů
3.32.2.3 Stavba nadzemních staveb
3.32.2.4 Stavba opevnění 

Mazanice
Mazanice je jílovitá hmota smíchaná s plevami či řezanou slánmou sloužící k omazání, vymazání nebo omítání dřevěných nebo proutěných částí staveb, především stěn obydlí. Nacházíme různé druhy mazanice, např. výmaz proutí, kůlů nebo štípaných prken. Pozůstatky mazanice se často nacházejí při výzkumech obydlí a nejlépe zachovalé jsou při nálezu ohořelých částí domů.