Dřevo (včetně proutí, kůry a lýka) sloužilo jako základní materiál pro stavbu a vybavení obytných, skladovacích a jiných areálů.

Např. zahloubené i povrchové domy, sýpky, jiné stavby, technická zařízení k domácké výrobě, movité užitkové předměty, včetně nádob, obaly a nástroje, součásti zbraní a vozů. Další oblastí použití dřeva bylo ohrazování nejrůznějších prostorů - ploty, palisády, dřevěné konstrukce a předprsně kamenných hradeb nebo dřevěná nástavba sypaných valů.

Nejčastěji používaným druhem dřeva byl dub, dále jasan, topol, habr, javor, tis

Dostupné rozbory:
konstrukce domu - dub Tuchlovice (Šneidrová 1955), Křinec (Sedláčková 1991)
vnitřní zařízení domu - dub - Mšecké Žehrovice - Opravil 1998
opevnění (fortifikace):
Závist brána D - dub, bříza, topol, habr, javor, jasan - Opravil 1998, Drda - Rybová 1992
Nevězice JV brána - tis, dub, javor - Drda 1987

Zdroj: Archeologie pravěkých Čech Sv. 7