Tauzování, tauzie je výzdobná technika vykládání kovových výrobků jiným kovem vtepáváním.

Např. nález železné čepele se zlatými astrálními symboly slunce a měsíce - Lysice - Velitelský mečík