Při stavbě tzv. německé dálnice bylo v květnu roku 1940 zachyceno a částečně prozkoumáno rozsáhlé pravěké sídliště s nálezy mimo jiné i z doby laténské.

V přemístěném materiálu došlo k zajímavému nálezu krátkého mečíku s pseudoantropomorfní rukojetí. Kromě typické rukojeti v podobě stylizované lidské postavy nese na horní části čepele zlatou tauzovanou výzdobu, zhruba 3 centimetry dlouhý žlábek ve středu čepele s astrálními znameními po stranách - půlměsícem a sluncem (pokud ovšem nejde o měsíc ve dvou fázích).

lysice w

Lysice - pseudoantropomorfní mečík, na horní části čepele zlatá tauzovaná výzdoba, zhruba 3 centimetry dlouhý žlábek, LT B2

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15