Častou výzdobou šperku či jiného výrobku byla tzv. zoomorfní motiv, tzn. ztvárňující zvířecí tělo nebo jeho část (např. hlavu).

Vyráběli se např. pásové zápony, výlevka konvice, spony s ptačí hlavou, atd.

048 005 1w

Brno-Maloměřice

068 1w

Přísnotice - drobná bronzová plastika kance