Zemina patří k základnímu materiálu používaného ke stavbám domů nebo k výstavbě opevněni, ať v kombinaci s kamenem a dřevem, nebo samostatně.

Sypané valy jsou typické pro rovinné hrazené areály - dvorce (Mšecké Žehrovice I) nebo pro nejmladší fázi ohrazení některých oppid.
Hlína sloužila ve stavebnictví k výmazu stěn ďřevěnych staveb (mazanice), k budování ohnišť a krbů, tj. plochých vypálených desek a pekáčů, tj. ohnišť se zvednutým okrajem, zabudovaných do podlahy, dymníků a domácích pecí, k vymazu zásobních jam, atd.

Mazanice
Mazanice je jílovitá hmota smíchaná s plevami či řezanou slánmou sloužící k omazání, vymazání nebo omítání dřevěných nebo proutěných částí staveb, především stěn obydlí. Nacházíme různé druhy mazanice, např. výmaz proutí, kůlů nebo štípaných prken. Pozůstatky mazanice se často nacházejí při výzkumech obydlí a nejlépe zachovalé jsou při nálezu ohořelých částí domů.