Váhy sloužily k vážení materiálu potřebného k tavbě materiálu, který byl vložen do mincovních destiček a taven v peci.

váhy na mince

Bronzové váhy, nález Staré Hradisko, Pravěké dějiny Moravy