Razidla sloužila k ražbě mincí.

Nálezy Staré Hradisko

028 616 1w
Železný kotouč s vloženou bronzovou vložkou (spodní razidlo) s motivem licní strany zlaté mince typu Athéné-Alkis

 

Železné kuželovité horní razidlo

028 616 3w

Olověná destička se zkušebními ražbami malých stříbrných mincí s koníčkem

028 616 2w

Železný kotouč s důlkem uprostřed, v němž byla snad původně bronzová vložka s mincovním reliéfem

Zdroj: Čižmář, M.: Mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko, Archeologické rozhledy 1995, XLVII, str. 596-613