Produkty sedlářství jsou např. opasky, řemeny, součásti koňského postroje - uzdy, sedla, závěsy mečů.

Dále existují indicie užívání kožených přileb. Kováři a kovolitci pro svoji práci potřebují měchy, atd.

Vybavu související snad s kožedělným řemeslem (nůžky, nože, šídla) obsahoval hrob LT B1 s bojovnickou výbavou z Tišic (Literatura: Sankot - Marešová - Foster, 2007: Nález bojovnického pohřbu v Tišicích v roce 2005. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 299-318.