Možné používání dehtu nebo smůly dokládá černy nátěr na keramice.

Smůla je doložena nálezy hrudek a také vrstvou zřejmě ze dna nádoby (Hrazany).