Dřevěný oválný štít měl železné plechové kování na obvodu nebo jen na horním okraji. Štít byl vybaven na lícové straně železnou puklicí různých tvarů.

V LT B2 byl tvar puklice dvojdílný loďkovitý, od LT C1 jednodílnou pásovou. Na vnitřní straně byla rukojeť - manipul. Od LT C2 byly používány okrouhlé štítové puklice se širokým okrajem, připevněné hřeby.

42 2w

Branov - puklice štítu, sklonek 5. stol. př. Kr.

42 3w

Branov - rukojeť štítu