Luk a šípy patřily mezi velmi užívané zbraně.

Mezi nálezy nacházíme železné hroty šípů:

- šipky s tulejkou

107 7w

- s křidélky (příklad Závist)

107 7w

- listovité (obr. 54: 9).

chlum5w

Jako velmi výjimečný lze označit nález toulce luku s šípy se železnými hroty v „knížecím“ hrobě v Chlumu u Rokycan