Jednou ze součástek výstroje koní bronzová kování jha.

116 3w