Určitě víte, co je to látka, ale víte také, jak se dělá, jakým způsobem se tká?

Základním principem je přeložit dvě na sebe kolmá vlákna a jsou také dva způsoby, jak to provést. Vy používáte převážně tzv. vodorovný tkalcovský stav, u nás používáme stav postavený kolmo k zemi – svislý tkalcovský stav. Dalším způsobem je tkaní na prstech a pomocí karetek.

Vyrobit kus látky pro jednoho člověka trval dost dlouho, proto se oděvy také opravovaly a zašívaly. K šití používáme jehly zhotovené z kostí nebo bronzu.

3.03.2.1 Tkaní na svislém tkalcovském stavu

Takže, jak vůbec funguje svislý tkalcovský stav - tkaní je vlastně křížení dvou soustav - svislé a vodorovné. Svislá vrstva je připevněna na horní vodorovnou tyč zvanou zbožový vál, všechny svislé nitě jsou dole zatíženy závažím. Dále je svislá vrstva rozdělena na liché a sudé nitě. Liché jsou volně puštěny dolů a sudé jsou přichyceny k tyči zvané brdo. Tím se osnova rozděluje na dvě části - dochází k vytvoření mezery zvané prošlup. S brdem se pohybuje z jedné polohy do druhé (na vidlici a pod vidlici) a do prošlupu se za pomoci člunku vsunuje vodorovná vrstva. Postup se opakuje a tím dochází ke vzniku jednoduchého vzoru - plátnové vazby. Naše oděvy jsou vytvořeny již trochu složitěji, vazbou keprovou. Ta je pevnější a odolnější a je vytvářena za pomoci až čtyř brd - vrstev.Tkaní na svislém stavu. Foto: V. Horák, KeltoiTkaní na svislém stavu. Foto: V. Horák, Keltoi

Na tkalcovském stavu tkáme tyto výrobky:

3.03.2.1.1 PlátnoPlátnová vazba3.03.2.1.2 Kepr třívaznýKeprová vazba3.03.2.1.3 Kepr čtyřvazný (cirkas)