Laténská keramika je provedením dokonalá a tvarově bohatá;

stejně jako jiné druhy nálezů podléhá módním trendům, tedy vývojovým změnám. Keramika starší doby laténské vychází z předchozího halštatského období - objevují se zde lahvovité tvary, misky se zataženým okrajem, situly - a často bývá zdobena kolkováním. Mladší keramika období plochých pohřebišť je většinou elegantní, střízlivá, nezdobená, hladkého tmavého povrchu, s ovalenými okraji a častými obvodovými lištami či žebry. Hojné jsou situlovité tvary, zhusta z tuhového materiálu a většinou svisle rýhované. V pozdní době laténské pak pozornost mezi běžným keramickým zbožím upoutává výrazná, i když nepříliš hojná keramika z jemného světlého materiálu a hladkého povrchu, zdobeného geometrickými vzory červenou a bílou barvou.Kolkovaná výzdoba na keramice starší doby laténské
Nález hrnčířských pecí, Strachotín