Plochá žárová pohřebiště (6.-5. století př. n. l.)

Znaky: uložení kremace do menší jamky o průměru a hloubce většinou 50-100 cm nebo do kamenného závalu (příkrovu), eventuálně pod něj, nejčastější je hrobová výbava jedné nádoby (někdy překlopené mísou), menší počet kovových a skleněných předmetů hrobových výbav, nejčastěji skleněných korálků, bronzových náramků, méně železných hrotů oštepů, vzácněji sekáčů a mečů, např. Manětín-Hrádek, Hradište u Kasejovic. (Poznámka: konvenční označení plochý (hrob) neznamená, že nad ním nebyl navršen větší či menší násyp - ten však nebývá archeologicky zjišťován, pokud za jeho indicii nepovažujeme žlab čtvercového nebo kruhového půdorysu);

- od HD2/3 –LT A (ve VČ a StřČ již od HC, V Z a J Č nové)

Většinou malá, často do 30 hrobů (Tvršice, Praha-Bubeneč, Lochenice, aj.), pouze v západních Čechách pohřebiště o stovkách hrobů (Manětín-Hrádek 223, Nynice 126, aj.)

pohrebiste1wúprava: jamkové (pr. 25-90cm, hl. 10-40cm od úrovně skrývky)

pohrebiste2wjamkové s urnou překrytou miskou


pohrebiste3wna úrovni

pohrebiste4wkamenné kryty 

pohrebiste1wkamenné stély (HD2-Nynice)

druhotné pohřby v mohylách

Výbava:
1-2 nádoby
osobní předměty - šperky, skleněné korále, zbraně (kopí, šipky, nože, meče)
postroje