Znaky: birituální pohřebiště, tj. pohřební místa s nespálenými mrtvými spolu s kremacemi v žárových hrobech,

mimo to naprosto výjimečný výskyt dodatečného žárového pohřbu v kostrovém hrobě (Kutná Hora), resp. ojedinělé mělké žárové jámové hroby v areálu kostrového pohřebiště, např. Radovesice z konce 3. století př. n. l.

Hroby LT A biritualita, nárůst počtu kosterních hrobů!!!
kostrové hroby někdy s kamenným závalem (Tišice)
hroby s ohrazením či bez
ohrazení: kruhové nebo čtvercové (Černouček, Uhy)
analogie: východní Francie
výbava: osobní předměty - spony, zápony, kruhový šperk, militária

01w  01w 01w