Agen - oppidum de l’Ermitage, Agen, Francie. Oppidum L'Ermitage se nachází na náhorní plošině s výhledem na město Agen.

Relative chronology: LT D1a, LT D1b, LT D2, LT D2a, LT D2b, Augustéen
Osídlení: Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C) La Tène finale (LT D) Moyen-âge

Agen mapawagen 0awagen 0bwagen 2wagen 3wagen 4wagen 5w

Zdroj: oppida.org

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15