Keltské oppidum Alésia u města Alise-Sainte-Reine, Francie. Místo Caesarova obležení byla předmětem mnoha diskusí, než bylo definitivně prokázáno, že k němu došlo na Mont-Auxois.

Relative chronology: LT D1b, LT D2a, LT D2b, Augustéen
Osídlení
Néolithique
Bronze ancien-moyen
Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C)
La Tène finale (LT D)
Haut-Empire

Alesia mapaw alesia 0awalesia 0balesia 0cwalesia 2walesia 3walesia 4w

Zdroj: oppida.org

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15