Oppidum Alteburg se nachází u města Arnstadt v Německu.

Relativní chronologie: LT D1, LT D2
Osídlení:
Néolithique
Bronze ancien-moyen
Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C)
Hallstatt moyen-final (Ha D)-La Tène ancienne (LT A)
La Tène finale (LT D)
Moyen-âge

Alteburg mapawAlteburg 0awAlteburg 0bwAlteburg 2w

Zdroj: oppida.org

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15