Oppidum ležící v nadmořské výšce 460 m na vysoké plošině obtékané řekou Chrudimkou. Objeveno v lednu roku 1847.

Okres: Chrudim - Pardubický kraj
Období: Ve 2. a počátkem 1. st. Keltové dvěma hradbami opevnili nejprve dvaceti a později třicetihektarovou plochu včetně k ní přiléhajícího předhradí o rozloze cca 10 ha.České Lhotice; nákres opevněníČeské Lhotice; Plastika hlavy z křemene - výška 210 mm

České Lhotice 11 - asymetrický běhoun, průměr 36 cm, výška 15 cm, váha 25 kg, oválný otvor pro osu se dvěma zahrocenými křidélky, zářez v obvodové liště; materiál znělec (Kunětická hora) - tefritický fonolit; uložen v Muzeu Hlinsko.

České Lhotice 12 - asymetrický ležák průměr 31 cm, výška 13 cm, váha 23,5 kg; materiál znělec (Kunětická hora) - tefritický fonolit; uložen v Muzeu Hlinsko.České Lhotice; nález zlatého přívěšku

Literatura:
Fröhlich, J. - Waldhauser, J. - Příspěvky k ekonomice českých Keltů (kamenictví a distribuce žernovů)
Waldhauser, J. - Encyklopedie Keltů v Čechách
Princ, M. - 1975, BZO 1971
Princ, M. - 1975, BZO 1972
Princ, M. - 1975, BZO 1973
Princ, M. - 1974, Tři roky výzkumu v Hradišti u Českých Lhotic, Chrudimsko - vlastivědný zpravodaj
Princ, M. - 1974, Keltské oppidum u Českých Lhotic, výzkum 1971 - 73, Archeologické rozhledy XXVI
Princ, M. - 1977, BZO 1974
Princ, M. - 1978, BZO 1975
Princ, M. - 1978, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1977, Zpravodaj KMVČ V/1
Princ, M. - 1979, Archeologický výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1978, Zpravodaj KMVČ VI
Princ, M. - 1981, BZO 1976/77
Princ, M. - 1981, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1980, Zpravodaj KMVČ VIII
Princ, M. - 1981, Dílna kováře v oppidu Hradiště u Českých Lhotic, Praehistorica VIII
Princ, M. - 1982, BZO 1978/79
Princ, M. - 1982, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1981, Zpravodaj KMVČ IX/1
Princ, M. - 1983, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1982, Zpravodaj KMVČ X/1
Princ, M. - 1984, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1983, Zpravodaj KMVČ XI/1
Princ, M. - 1985, BZO 1982/83
Princ, M. - 1985, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1984, Zpravodaj KMVČ XII/1
Princ, M. - 1986, Výzkum oppida v Hradišti u Čeckých Lhotic v roce 1985, Zpravodaj KMVČ XIII/1
Princ, M. - 1987, Výzkum oppida v Hradišti u Čeckých Lhotic v roce 1986, Zpravodaj KMVČ XIV/1
Mangel, T. - 1998, Laténské osídlení Chrudimska, Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 24
Princ, M. - 19??, Keltské oppidum v Hradišti u Českých Lhotic, ???
Princ, M. - 1986?, BZO 1984/85
Princ, M. - 1993?, BZO 1990/92

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15