Libenice (okr. Kolín) - několik lokalit s významnými nálezy.

Libenice 1 - hrob staré ženy, možná keltské kněžky - se stříbrným prstenem, kruhovým šperkem, sponami, jantarovými a skleněnými korálky byl odkryt roku 1959 u křižovatky silnic Kolín - Čáslav - Kutná Hora.

Libenice 2 - vyloupení "desítky" laténských kostrových hrobů. Zmíněny byly i nálezy keltských mincí.

Libenice 3 - 800 m východně od hrobu keltské kněžky Libenice 1 bylo roku 1981 zachyceno v rýze vodovodu pro Rudné doly mezi 22 a 30 objekty. Zmínky zaslouží metalurgické zařízení (pec) se struskou ze 2.-1. století, označené jako objekt 20. Pod třiceticentimetrovou vrstvou ornice se nalézal oválný 180 cm dlouhý objekt s téměř rovným dnem a šikmými stěnami, které byly do ruda vypáleny žárem, eventuálně pokryty vypálenou mazanicí. V objektu byla zjištena keramika, např. zlomky mís na kruhu s vnitřní vhlazovanou výzdobou koncentrických kruhů a vlnic, datovatelné do 2.-1. století, dále přes 10 kg strusky. Nejdůležitějším nálezem je pyrhotin s žilkami, impregnacemi a závaly chalkopyritu a vzácné agregáty sfaleritu - jde tedy nepochybně o polymetalickou rudu. Keltové exploatovali hlubinné rudní ložisko, aniž by bylo možno stanovit, zda šlo o měď nebo železo, které nepochybně provázelo zrudnění stríbrem, ať ryzím, nebo jeho rudami. Možná, že keltské osídlení severovýchodně a jihozápadně od kutnohorského rudního okrsku mohlo mít surovinovou základnu mědi, stříbra a železa právě v pomerně dostupném zdroji vrchu Kaňku.

Libenice 4 - roku 1980 byly do kolínského muzea předány nálezy získané "U dvora Skalky".

 

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15