První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás.

Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě
Kniha vyšla v nakladatelství Libri a jejím autorem je Eduard Droberjar. První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. Přináší jak soupis nejdůležitějších lokalit (pohřebišť, hrobů, římských táborů, sídlišť, depotů i ojedinělých nálezů), ale také přehled germánských kmenů u nás a jejich kmenové útvary, jednotlivé kultury a podobně. Text knížky je bohatě ilustrován včetně celostránkových obrazových tabulí a map. Kniha je velkého formátu o 460 stranách, stovky obrázků a popisů nálezů za 890,- Kč. Máte-li o tuto knihu zájem, členové Keltoi mají slevu 5%, můžete si u nás objednat a my Vám ji zašleme.