Archeolog doby římské a doby stěhování národů.

Droberjar Eduard, PhDr., Dr. (1963)
specialista na období doby římské, život Germánů.

Publikační činnost - výběr:
1998: Mušov - knížecí hrob
2000: Příběh o Marobudovi a jeho říši
2002: Římské legie v Čechách a na Moravě
2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě

Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Droberjar, E.


Foto: Zleva: Jiří Waldhauser, Eduard Droberjar, Ivana Pleinerová. Seminář Rekonstrukce archeologických objektů, Mladá Boleslav, říjen 1997