Nový román Anny Bauerové spojuje tři místa starověkého světa na konci starého letopočtu. V Římě upevňuje svou moc mladý césar Octavianus a daří se mu postavit světovou říši na pevné základy. Druhým místem jsou keltské Čechy, latinsky Bohemia, kde vrcholí ničivá válka mezi bójskými kmeny, a jedním z posledních oppid, které odolává zkáze, je Stradona.

Na nejvyšší terase města žije ve velkém dvorci rozvětvená rodina, její členové se věnují kovářství, zlatnictví a obchodu s Římany, patří k ní i mladý bard a uznávaná vědma. Jejich život fatálně rozvrátí nesmyslné válčení a také to, že ze soucitu, kterého v té době bylo věru poskrovnu, se ujmou uprchlé dívky Mary, jež musela prožít něco krutého. Její tajemství se odhalí až ve spojení s třetím dějištěm knihy v Předalpské Galii. Na zděděném statku zde žije Tulla Hostilia, po otci z prastarého římského rodu a po matce z bójského kmene. Je spřízněna s rodinou ze Stradony a poskytne jí útočiště. Od ní získává zprávy o dění za Alpami Octavianus, ale zasáhnout proti zničení keltských měst nemůže, i když se v budoucnu pokusí dostat bójské území pod římský vliv. Nyní však čelí zmatkům občanské války a po ní musí v Římě podle jeho záměru nejdříve nastat zlatý věk, zatímco zlatý věk země Bójů nenávratně končí. Tím jsou ovlivněny osudy hrdinů románu, mezi nimi i slavných Římanů Vergilia a Maecenata, kteří měli keltské a etruské předky. Bójové z Čech se dokázali rychle vyrovnat se zánikem svého světa, protože podle nich věčná je jen duchovní podstata života. Tulla Hostilia jim navíc umožnila začít nový život v římském světě. Pouze Mara Stradona to odmítne a prozradí své tajemství. Byla bójskou princeznou, kterou násilím zneužil válečný král Litumar, aby získal nárok na titul velkého krále. Jejím osudem je vrátit se na cestu, která jí byla předurčena věšteckým výrokem nejmocnějších druidů. V bohatém románovém ději jsou blízko sebe láska a válka, odvaha a zrada, křivda i vítězství, kontrast římské civilizace a tajemného keltského světa, který odhaluje, jak na území Čech došlo ke zkáze oppid s desítkami tisíc obyvatel.
Váz., 448 str.
Cena: 315 Kč

24. února 2010 od 18.00 hodin se v Unijazzu uskuteční autogramiáda Anny Bauerové a její nové knihy Stradona. Akci pořádá Bratrstvo Keltů.