Druhým svazkem řady Dějiny do kapsy se na pultech knihkupectví objevují po Pravěku českých zemí v evropském kontextu právě vydaní Keltové našich zemí v evropském kontextu.

Autorem je opět Prof. PhDr. Jan Bouzek, Dr.Sc., profesor klasické archeologie na Karlově univerzitě. Kniha malého formátu, ale velkého obsahu, vyšla v nakladatelství Triton. Titul se pokouší o výklad, jak se naše země v době, kdy u nás žili Keltové, účastnily vývoje civilizací Středomoří i mírného pásu Evropy. Se zájmem jsem si přečetl mnoho zajímavostí, které zatím nebyly publikovány, nebo jsem o nich prostě nevěděl. V pasáži Doba oppid například autor píše o tom, že oppida vznikala v Čechách a na Moravě vlastně na periferii hlavní sídelní oblasti. Zakládali je Bójové, inspirovaní v Itálii. Přišli z jihu, kde jim vítězní Římané v 80. letech 2. století před Kristem zabránili, aby zůstali v severní Itálii coby svobodní lidé. V Boiohaemu jim ale zřejmě místní Keltové - starousedlíci zakládat oppida ve vlastních centrech osídlení neumožnili. Jejich centra se nazývala emporia (např. Lovosice, Kolín, Bubeneč-Dejvice, Němčice n. Hanou). Závistské oppidum vzniklo patrně jako první, druhé pak Hrazany, následovaly Nevězice, snad Zvíkov, Třísov a Stradonice. Oppida byla stavěna od sebe na vzdálenost 1-denního pochodu (cca 30km). V závěru knihy autor poznamenává, že keltský přístup ke světu jako k něčemu, co se "stává, vzniká, mění" spíše než k něčemu co je "hotové, stálé, jsoucí" může vést k rozšíření našeho vnímání o aspekty, které nám od doby racionalistického osvícenství a tzv. vědeckého myšlení unikají…

Agrimonrix