Vyspělá a podivuhodná civilizace starověkých Keltů spoluvytvářela první Evropu a dala jméno i naší zemi Bohemia.
Filipův všestranný pohled na keltskou minulost, jak se jeví ve světle archeologických objevů, je vzrušující a neztratil ani po létech nic ze své aktuálnosti a čtivosti. V jasných konturách a živých barvách odhaluje svět kultovních zvyků, náboženských představ, technických, uměleckých i válečnických schopností Keltů, kteří dávno před námi osídlili naši vlast. Vychází v novém, rozšířeném vydání. Vydalo nakladatelství Academia, formát A5, 206 stran, mnoho čb obrázků v textu i příloze.