Keltové a Čechy, téma, které patří v současné archeologii k nejatraktivnějším, prezentují autoři, oba přední specialisté, jako moderní a komplexní pohled na jednu z nejzajímavějších a najvyspělejších civilizací na území Čech. Především novými, dosud nepublikovanými interpretacemi nálezů dokládají, že Čechy nebyly tehdy jen okrajovým územím keltského světa, ale jedním z jeho významných center. Mezi evropskými odborníky dosud ojedinělý přístup k látce spolu s bohatými zkušenostmi autorů z vlastní archeologické práce v terénu, to vše posouvá názory na osídlení Čech Kelty a na jejich kulturu výrazně kupředu. Vydalo nakladatelství Academia, formát A5, 200 stran, mnoho čb obrázků v textu a barevných v příloze.