Bohatě ilustrované Dodatky přinášejí shrnutí výzkumů v letech 2000-2006, kdy bylo mj. nalezeno dalších 180 lokalit na území Čech s keltskými nálezy či sídlišti.

Jiří Waldhauser: Encyklopedie Keltů v Čechách. Dodatky V roce 2001 vyšla Encyklopedie Keltů v Čechách a dočkala se už tří dotisků. Autor rekapituluje všechny dosažené pokroky na poli bádání o Keltech u nás a v závěru přináší i abecední soupis 1 720 lokalit v Čechách s registrovanými keltskými nálezy.
Obsah bohatě ilustrovaného sešitu velkého formátu vychází téměř výhradně z publikovaných informací o Keltech, které vyšly tiskem do konce roku 2006.

Další informace: 1. vyd., brož., velký formát, 120 stran, na 120 obr., ISBN 978-80-7277-350-3

Nakladatel Libri