Archeolog zabývající se životem Keltů

Waldhauser Jiří, PhDr., CSc. (1945)
specialista na období a život Keltů.

Publikační činnost - výběr:
1996: Keltové na Jizeře a v Českém ráji
1999: Jak se kopou keltské hroby
2001: Encyklopedie Keltů v Čechách
a mnoho dalších knih a odborných statí

Zdroj: Keltové na Jizeře a v Českém ráji


Foto: Zleva: Jiří Waldhauser, Eduard Droberjar, Ivana Pleinerová. Seminář Rekonstrukce archeologických objektů, Mladá Boleslav, říjen 1997