Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

Olomouc

Lokace: Okres: Olomouc, Olomoucký kraj
Období: pravěk, Keltové, doba římská, Slované

Z území Olomouce pochází celá řada nálezů označovaných jako importy z doby římské. Největší pozornost vyvolávají nálezy mincí, které jsou ovšem dnes z valné většiny nedohledatelné. Archeologické průzkumy prováděné v posledních padesáti letech Vlastivědným muzeem v Olomouci a NPÚ Olomouc narazily jen na ojedinělé nálezy z doby římské v mladších kulturních vrstvách. Nálezy mincí pocházejí od katedrály sv. Václava, z Dolního a Blažejského náměstí, z Žižkových kasáren, ze hliněného náspu bouraného barokního opevnění či z bývalé městské cihelny na Nové Ulici. 

Sv. Václav

olomouc2 Nedaleko sv. Václava byl v časově mladší kulturní vrstvě z 10. - 11. století nalezen zlomek terry sigillaty. Zlomek oranžovo-červené barvy má na sobě reliéfní výzdobu v podobě listu, části těla gryfa (vpravo) a zadní části kance (vlevo). Střep pochází z misky, která byla vyrobena v okolí dnešního města Rheinzabern v okruhu dílen mistra Regina II (cca konec 2. – 1. polovina 3. století).

Cihly a tašky

olomouc3Při archeologickém výzkumu v Tereziánské zbrojnici a pod schody kostela P. M. Sněžné nalezli pracovníci NPÚ Olomouc zlomky cihel a střešní krytiny ve vrstvách z 10. – 11. století, které jsou spojovány se sakrálními stavbami raného středověku. Předpokládá se, že materiál pochází z dosud neidentifikované římské stavby z okolí Olomouce.

Spona

olomouc4-Roku 1938 byl publikován ojedinělý nález bronzové terčovité prolamované spony ve tvaru svastiky, která měla být nalezena na katastru Slavonína u řeky Moravy. Tento typ spony je datován od poloviny 2. do počátku 3. století. Spona se nachází neznámo kde a je příkladem spon oblíbených legionáři v Panonii….(Peškař 1972, 44)

Nálezy mincí

  • u sv. Václava – bronzová mince Galliena (253-260) – mincovní kabinet Vídeň (Dopita1986, 15)
  • Źižkova kasárna – velký bronz Gordiána Pia (238-244) nalezen r. 1943 při rytí zahrádky (Dopita 1986, 14)
  • neznámé lokality – mince Luca Aelia, (136-138), Marciana (217-218), Diocleciana (284-305), Iovia (363-364), … další 4 ks nalezeny r. 1788, vlastnil Dobrovský, Dopita 1986, 13, 14, 15
  • Dolní náměstí – r. 1864 nalezl prof. Jeitteles antoninián Galliena (253-268) Dopita 1986, 15, Bláha 1986, 323
  • Nová ulice – před r. 1946 vykopáno 20 ks mincí Claudia II Gothica až Valense (268-378)

Zdroj: http://rimanevolomouci.cz/cz/stranka/olomouc.html

Fotogalerie:

Olomouc-Neředín
Olomouc-Řepčín
Olomouc-Slavoní...
Olomouc
Olomouc
Olomouc

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Olomouc , Okres: Olomouc , Olomoucký kraj

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo