Lokalizace: Kraj Plzeňský - okres Plzeň-sever, Koryta
Datování: pozdní doba bronzová

Hradiště leží na ostrožně při levém břehu řeky Střely. Známá osídlená plocha má rozlohu 0,55 ha naproti hradišti Babina - Dolní Hradiště. Část plochy hradiště je opevněna valem. V porušení části valu je pozorovatelná přepálená hlína, tzv. "spečený val". Při povrchovém průzkumu provedeném pracovníky ZČM v Plzni byly nalezeny zlomky keramiky z období pozdní doby bronzové. Oblast hradiště je poměrně poškozena v minulosti proběhlou výstavbou.
Na protější straně řeky se nachází hradiště Babina - Dolní Hradiště a je možná i varianta vzájemného propojení obou hradišť.

koryta val w Foto valového opevnění hradiště Koryta ze severní strany. Foto P. Menšík

Literatura: Petr Menšík – Milan Metlička – Hana Hrubá – Jiří Hrubý – Markéta Augustýnová: Současný stav poznání hradiště Babina – Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely, Archeologie západních Čech 13, 2017
academia.edu

Související články