V roce 2012 nález bronzového depotu

Depot obsahuje 105 bronzových předmětů – hřivny, náramky, sekerky a dláta o celkové váze 22 kilogramů. Nález byl učiněn detektory a odevzdán do muzea. Depot je datovaný do únětické kultury starší doby bronzové.

Literatura: Jan Blažek – Petr Novák: Líšťany. Hromadný nález ze starší doby bronzové. Most 2016
Fotografie: Denik z vernisáže výstavy ext link 15

Související články