Keltoi 1994-2017

venuseEncyklopedie pravěku

Českofalcká mohylová kultura

Název je podle rozšíření v Čechách a Horní Falci (území kolem Řezna v Bavorsku na jihozápad od Šumavy).

Období je součástí komplexu mohylových kultur ve střední době bronzové, zhruba v letech 1 700/1 600 až 1 300 před Kr. Projevy na českém i bavorském území jsou si blízké - hory zde nepůsobily jako kulturní předěl.Bronzové předměty jsou známé především z z výbavy hrobů - typické sekery, dýky, jehlice, terčovité závěsky s trnem, náramky zdobené rytím.Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5

Tags: 1

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo