Období zhruba mezi roky 3 000 až 2 800 před Kr.

Doklady přítomnosti této kultury tvoří zejména nečetné a spíše ojediněle se vyskytující hroby s kostrami ve skrčené poloze a s bohatou keramickou výbavou.
Keramika s příměsí žuly jako ostřivo, s hrdly zdobenými kolkovaným ornamentem, s otisky šňůry nebo rytím; převažují dvojuché a čtyřuché amfory, v typickém provedení s objemným kulovitým tělem a úzkým hrdlem, mísy.

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5