Pojmenování podle pohřebiště Jordanów Slaski v polském Slezsku.

Časově patří jordanovská kultura do raného eneolitu - 4 200 před Kr., na přechodu ke strašímu eneolitu končí.
Keramika s bohatou rytou a žlábkovanou výzdobou, klikatkovými vzory, brázděným vpichem. Jordanovská kultura patří do časového horizontu prvního výskytu kovu - objevují se importované drobné ozdoby z mědi, spirálky do náhrdelníků, závěsky, apod.Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5