Mohyla velká cca 20 metrů byla objvena v roce 1885 a patřila do mladší doby halštatské.

Obsahovala velké množství bronzových nádob, importovaných z jihovýchodu nebo jihu střední Evropy, např. bronzový kotlík s rytým ornamentem, podobně zdobený bronzový koflík s převýšeným uchem a žebrovaná bronzová cista.
Zřejmě jako nohy trojnožky složilo devět tordovaných bronzových tyčí s otvory pro nýty.
Součástí výbavy byla zlatá aplika a zlomek zlatem plátovaného předmětu, snad jílce dýky.

Červené Poříčí - mohyla Bronzový koflík

Bronzový koflík, mohyla, halštatská mohylová kultura

Červené Poříčí - mohyla Kotlík s křížovou ataší

Kotlík s křížovou ataší, mohyla, halštatská mohylová kultura

Červené Poříčí - mohyla Červené Poříčí - mohyla bronzová trojnožka

Pravděpodobná rekonstrukce bronzové trojnožky z hrobu v mohyle v Červeném Poříčí, 1.16. stol. př. Kr. Přibližná výška 20-30 cm, halštatská mohylová kultura

Lokace: Okres: Klatovy, Plzeňský kraj
Období: doba bronzová