Lokalizace: Kraj Plzeňský - okres Plzeň-sever, Babina, Dolní Hradiště
Datování: pozdní doba bronzová

Hradiště leží na ostrožně při levém břehu řeky Střely. Plocha vrcholové plošiny má plochu 1,2 ha, celkem s dalšími osídlenými stupni má celkovou rozlohu 2,6 ha. nachází se zde částečné opevnění valem. Při povrchovém průzkumu provedeném pracovníky ZČM v Plzni byly nalezeny zlomky keramiky z období pozdní doby bronzové.
Na protější straně řeky se nachází hradiště Koryta a je možná i varianta vzájemného propojení obou hradišť.

babina val wPřepažující val hradiště Babina – Dolní Hradiště ze severní strany. Foto P. Menšík

Literatura: Petr Menšík – Milan Metlička – Hana Hrubá – Jiří Hrubý – Markéta Augustýnová: Současný stav poznání hradiště Babina – Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely, Archeologie západních Čech 13, 2017
academia.edu

Související články