Centrum experimentální archeologie Všestary se zabývá zemědělským obdobím pravěku od mladší doby kamenné (neolitu) do starší doby železné (halštatu) mezi 5 500 a 400 př. n. l. Jsou zde rekonstrukce objektů - domy, dílny, pece, apod.
Lokace: Obec Všestary | Okres Hradec Králové | Královéhradecký kraj
Expozice: Muzeum | Archeopark Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Doba bronzová | Doba železná | Halštat

Na ploše areálu vzniká modelová sídelní jednotka sestávající ze základních typů objektů doložených archeologickými výzkumy v našem prostředí. Jednotlivé objekty nacházejí své předlohy v konkrétních nálezech a při jejich výběru je přihlíženo ke specifikům východočeského regionu. Náš zájem je vymezen nejen regionálně, ale i časově. Většina předloh pro konstrukce pochází z období staršího zemědělského pravěku (neolit - halštat).

GPS: 50°15 32.88"N; 15°45 40.92"E