Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 25 výsledků.

  Filip, Jan: Umělecké řemeslo v pravěku  ...

  Dosud nepřekonaná kniha celosvětově uznávaného archeologa o technologii řemesla v českomoravském pravěku. 150 stran, 20 x 13cm, vázaná vazba Rok vydání: 1997 Doporučená cena: 172 Kč

  Filip, J.: Keltská civilizace a její dědictví  ...

  Vyspělá a podivuhodná civilizace starověkých Keltů spoluvytvářela první Evropu a dala jméno i naší zemi Bohemia. Filipův všestranný pohled na keltskou minulost, jak se jeví ve světle archeologických ...

  2018 Významná výročí

  ... srpna nebo 8. září 1198 - Přemysl Otakar I. získal dědičný královský titul v Mohuči od Filipa Švábského 6.2.1228 - vévoda Václav byl korunován za "mladšího krále" 11.5.1238 - papež zamítl žádost Anežk ...

  Dobrovický beránek

  ... prohlídka s autorem expozice, Mgr. Filipem krásným z Muzea Mladoboleslavska 14:00 vycházka s průvodcem na Hradiště Švédské šance, místo nálezu 5500 let staré sošky beránka  ...

  3.11 Dějiny mincovnictví a peněz

  ... zřejmě objevily již ve 4. století př. n. 1. (syrakuská tetradrachma - Protivín), dále v podobě bronzové mince Filipa Makedonského (vládl 359-36 př. n.1.), nalezené ve Všerubech a na teritoriu Čech, Moravy ...

  1346 Bitva u Kreščaku - umírá Jan Lucemburský

  Dne 26. srpna 1346 v bitvě u Kreščaku umírá český král Jan Lucemburský. Jan Lucemburský je již sedm let slepý dostavil na pomoc francouzskému králi Filipu VI. v bitvě proti aglickému králi Eduardovi. ...

  1323 Karel IV. se ve Francii žení s Blankou

  ... rod přímých Kapetovců záhy vymírá a bratr Blanky z vedlejší větve Valois se zanedlouho stane francouzským králem jako Filip VI.  ...

  Nová Role - bronzový poklad

  ... několikanásobně převyšuje doposud známé objevy obdobných depotů na území Karlovarského kraje,“ řekl Filip Prekop, archeolog NPÚ v Lokti a dodal, že všechny nálezy byly protokolárně předány Muzeu Karlovy ...

  1198 Přemysl Otakar I. korunován králem

  15. srpna 1198 (v jiných pramenech se uvádí datum okolo 8. září) Přemysl Otakar I. získal v Mohuči od Filipa Švábského dědičný královský titul. Filip Švábský stanovil, že titul krále získají jeho potomci ...

  Antický Řím - výstava

  ... archeologické naučné stezky, která letos v Řepově vznikne.   Filip Krásný, autor článku a fotografie je archeologem Muzea Mladoboleslavska. Zdroj článku: Boleslavský deník  ...

  1212 Zlatá bula sicilská

  ... nterpretace přenesena do učebnic a do veřejného povědomí. Přitom stejně důležitými listinami mohla být potvrzení darování královské hodnosti Filipem Švábským a Otou IV. Brunšvickým, která se ovšem nedochovala.  ...

  Bohdašín

  Lokace: Okres: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj Období: Keltové Literatura: Jan Filip, Keltové ve střední Evropě, Praha 1956, str. 335 Jan Tomský, Nález bronzů v Bohdašíně, AR II - 1950, ...

  3.07.4.1 Dílna kováře na oppidu v Hradišti u Českých Lhotic

  ... x 2 se spodní tětivou a patku připojenou k lučíku pravděpodobně manžetkou, tedy středolaténské konstrukce, která se vyskytuje převážně v 1. pol. l. stol. př. n. l. (Filip 1956, 108). Železný osmičkovitý ...

  Nález zlatého pokladu

  ... předmětů jsem se domníval, že sním. Poslední část depotu, zlatý svitek číslo 9 jsme vyzvedli s archeologem, Filipem Krásným. Radost byla pochopitelně veliká. Co vás přivedlo k archeologii? Od dětství ...

  Archeologie ve Středních Čechách 9/2005

  ... entová: Příspěvek k poznání středověké hrnčířské výroby v Čáslavi . . . 629 A contribution to knowledge of medieval pottery production in Čáslav . . . 642 Filip Krásný – Jan Kypta – Jaroslav Šulc: Pozdn ...

  1.3.8 Doplňky | Jak silné Keltky asi žily kdysi ve Slivínku?

  ... výšce (známé z výzkumů pohřebišť) necelých 160 cm. Zhodnocení těchto údajů, resp. vyslovení názoru na celkové fyzické vzezření nositelky přezky, necháme na čtenáři. Filip Krásný, Muzeum Mladoboleslavska ...

  Archeologie ve Středních Čechách 7/2003

  ... lník . . . 225 Ivan Krutina – Jiří Waldhauser: Laténský kostrový hrob z Křenic na Českobrodsku Das laténezeitliche Grab aus Křenice in Mittelböhmen . . . 229 Milan Jančo: Nález hemidrachmy Filipa II ...

  Lughnasad 2005

  ... Filip Louvar, Vašek Brunner, David Brunner a Bohouš Brunner. Fotografie z akce:  ...

  Lughnasad - Gabreta (Německo) 6. - 7.8.2005

  ... neděli program a odpoledne odjezd s potíži, které mělo auto Vaška Horáka... Účastníci: Vedení akce, Keltoi: Vašek Horák Bójové: Bus - Josef Lešetický, Olla Louvarová, Filip Louvar Fergunna: Brunner ...

  1.2 Kdo jsme | Genetický výzkum potomků Keltů

  ... (Dottin 1977, Filip 1977, Powell 1985, Raftery 1978). Keltové jsou indoevropský národ zemědělců z oblasti současné Anatolie, kteří se šířili na západ do Evropy okolo údolí řek Vardaru, Dunaje a Rýna ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo