Boleslavský deník - 8.3.2006 Mladoboleslavsko - Na katastru obce Slivínka došlo před nedávnem k nálezu velmi vzácného předmětu.

Jedná se o bronzovou součást opasku, starého něco málo přes 2000 let. Umělecky ztvárněnou přezkou se pyšnila těsně před zlomem letopočtu příslušnice keltské komunity, pravděpodobně žijící na dvorci na katastru dnešního Slivínka. Tam ji také ztratila, nebo (což je pravděpodobnější) byla společně s tímto předmětem uložena do hrobu. Po dvou tisíciletích nalezl vyoranou přezku na poli pan Tomáš Gajdoš z Košátek. Svůj nález si neponechal, nýbrž jej v souladu se zákonem odevzdal do Muzea Mladoboleslavska, za což mu patří dík. Zde byl předmět podroben důkladnému zkoumání, které lze stručně shrnout takto: jedná se část opaskové zápony, vyrobené někdy mezi léty 80 - 40 př. Kr. nejpravděpodobněji v Durynsku. Do Slivínka se dostala buď jako dar, válečná kořist, nebo společně s majitelkou, např. při sňatku.

Archeologický nález
Její majitelka patřila k nejvyšší (a nejbohatší) sociální vrstvě, dnešní terminologií společenské elitě. O tom svědčí mj. i fakt, že tento typ přezek byl v celých Čechách nalezen pouze třikrát - na oppidu u Stradonic, v hrobě bohaté ženy v Lukavci na Kolínsku, a ve Slivínku. Opustíme-li vědecká fakta a dáme-li prostor nekritické fantazii, můžeme přeměřením přezky stanovit poměrně přesně obvod pasu Keltky ze Slivínka. Jednoduchým propočtem zjistíme, že činil 99 cm, při předpokládané výšce (známé z výzkumů pohřebišť) necelých 160 cm. Zhodnocení těchto údajů, resp. vyslovení názoru na celkové fyzické vzezření nositelky přezky, necháme na čtenáři.

Filip Krásný, Muzeum Mladoboleslavska