Skleněné výrobky jsou v laténu vcelku běžnými nálezy. Bohužel doklady o výrobě jsou pouze z Němčic nad Hanou a Stradonic, kde byly nalezeny suroviny, polotovary a hotové výrobky.

Sklářství zahrnuje vlastní výrobu surového skla a zpracování skla. Obě činnosti mohou být časově a prostorově odděleny. Kusy surového skla, které mělo shodné složení bylo nalezeno na oppidu Stradonice (datace LT C2-D). Je pravděpodné, že surové sklo ve formě ingotů bylo předmětem směny. Složení bylo podobné antické receptuře (sodnovápenaté složení).

Vyráběly se: korálky, náramky, závěsky, email, nádoby. Perly se formovaly tažením a dalším formováním často dvou různě zbarvených částí, náramky odstředivou silou otáčením žhavého polotovaru na rozžhavené železné tyčince.
Dále se vyráběly i luxusní výrobky, např. millerfiorové nádobky ze skla několika barev. Nálezy: Staré Hradisko, Požaha u Jičiny. Výrobky pocházejí od Říma.

priloha 7 stradonice sklo surove w

Stradonice (okr. Beroun), medově hnědé surové sklo a zIomky náramků ze skla téže barvy, NM Praha

priloha 7 stradonice sklo 1w

Zdroj: Archeologie pravěkých Čech 7 - Doba laténská