V Čechách a na Moravě zatím nedošlo k doložení nářadí a nástrojů potřebných k výrobě skla v době laténské.

Obecně platí, že k výrobě skla je zapotřebí podobných nářadí a nástrojů jako pro zpracování barevných kovů, tj. pec na tavbu skloviny a železné nástroje, tj. kleště, měch, tyglík.