V Čechách a na Moravě zatím nedošlo k doložení sběru nebo těžby surovin potřebných k výrobě skla v době laténské.

Obecně platí, že k výrobě skla je zapotřebí chemických přísad, které se přidávali do roztaveného křemičitého písku.