Keltové žijící v mladší době laténské dokázali vyrobit jak železo tak i ocel tzv. přímou výrobou železa, při které nedochází k roztavení samotného železa. Bod tání železa je 1535 stupňů Celsia a hliněné pece se zahloubenou nístějí nevydržely vyšší teplotu než 1400 stupňů Celsia, tedy pec se roztaví dříve než samotné železo.

Železo se vyrábělo z železných rud například z ejpovického hematitu, který obsahuje 45% železa a 55% odpadu - tedy strusky. Struska má bod tání přes 1200 stupňů, což je teplota, na kterou jsou pece stavěny. Pro dosažení této teploty se do pece vháněl vzduch pomocí kožených měchů. V průběhu samotné výroby se horním otvorem přidávala sázka železné rudy a dřevěného uhlí. Po získání dostatečné teploty se z železné rudy začala vytavovat struska a stékat na zahloubené dno. V místě největšího žáru u dveří, kterými se vháněl vzduch, vzniklo takzvané houbovité železo. To je železo jen shluklé k sobě a ve velké míře znečištěné struskou. Toto houbovité železo se kovářsky zpracovávalo tak, že se v jednoduchých výhních houba rozžhavila, poté se kovářsky čistila na železných, kamenných kovadlinách nebo na velkých dubových špalcích. Samotné železo se skovalo do tzv. lupy, tedy do polotovaru, ze kterého se poté vyráběli zbraně (např. meče, oštěpy, kopí), nástroje (např. sekery, pily, nebozezy, dláta) i šperky (náramky, či spony).

Fotogalerie:

Hutnictví
Hutnictví
Výheň
Výheň
Kovárna
Kovárna
Nálezy
Nálezy
006213
006213
Nářadí
Nářadí
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Výhňová lopatka
Výhňová lopatka
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Rydlo
Rydlo
Rydlo
Rydlo
Dláto
Dláto
Mapa Čechy
Mapa Čechy
Kovárna
Kovárna
Kovárna
Kovárna
009_412_1
009_412_1
Výheň
Výheň
Výheň
Výheň
Pece
Pece
Kovárna
Kovárna
Pece
Pece
Hutnice
Hutnice
Hutnice
Hutnice
Dyzny
Dyzny
Dyzny
Dyzny
033-1
033-1
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Pražící jáma
Pražící jáma
Vyhřívací výhně
Vyhřívací výhně
Kovárna
Kovárna
Kovárna
Kovárna
044_153
044_153
044_160
044_160
044_160_1
044_160_1
044_160_2
044_160_2
044_160_3
044_160_3
044_160_4
044_160_4
044_160_5
044_160_5
044_160_6
044_160_6
044_160_7
044_160_7
044_161
044_161
044_167-1
044_167-1
044_167
044_167
044_167_1
044_167_1
044_167_2
044_167_2
046_181_2-1
046_181_2-1
Nářadí
Nářadí
047_016-1
047_016-1
047_017-1
047_017-1
047_026-1
047_026-1
049_099-1
049_099-1
049_102-1
049_102-1
050_103-1
050_103-1
050_110-1
050_110-1
050_147-1
050_147-1
056_077-1
056_077-1
056_150-1
056_150-1
Kovárna
Kovárna
076_13_1
076_13_1
082_309-1
082_309-1
134-008
134-008
253_IMG_1093
253_IMG_1093
253_IMG_1094
253_IMG_1094
253_IMG_1095
253_IMG_1095
253_IMG_1098
253_IMG_1098
257_14A
257_14A
257_23A
257_23A
265_02930005
265_02930005
265_02930009
265_02930009
265_02930010
265_02930010
269_P1060391
269_P1060391
269_P1060392
269_P1060392
DSC00392
DSC00392
DSC01364
DSC01364
DSC01365
DSC01365
DSC01366
DSC01366
DSC01367
DSC01367
DSC01368
DSC01368
DSC01369
DSC01369
DSC01373
DSC01373
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Lupa
Lupa
Lupa
Lupa
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
P1040832
P1040832
P1040836
P1040836
P1040852
P1040852
P1040853
P1040853
P1040901
P1040901
P1060436
P1060436
P1060477
P1060477
P1060571
P1060571
Lupa
Lupa