Výrobky ze železa, které byly produkovány v kovárnách lze rozdělit podle účelu do těchto skupin:

3.07.4.2.1 Výrobky - ohništní nářadí: závěs kotle, lopatka (ohništní, výhňová), železný kozlík, rožeň, pecní zařízení
3.07.4.2.2 Výrobky - nástroje ke zpracování kovů: kladivo, výhňová lopatka, pilník,
3.07.4.2.3 Výrobky - nástroje ke zpracování dřeva: sekera,
3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí: kopáč?, motyka, lopata, objímky kosy,
3.07.4.2.5 Výrobky - nářadí v domácnosti, součásti staveb a zařízení: klíč, pérová závlačka, hřeb, háček, pérové nůžky, nůž, skoba-svorka, tesařská skoba, pásek – kování nádoby?, S-háček, nýt,
3.07.4.2.6 Výrobky - části vozů: kování náboje kola
3.07.4.2.7 Výrobky - koňský postroj: udidlo s postranicí, kroužek,
3.07.4.2.8 Výrobky - ostatní: kroužek
3.07.4.2.9 Výrobky - zbraně, vybavení bojovníka:
3.07.4.2.10 Výrobky - oděv, ozdoby, amulety, ústroj: