Kost patří k nejstarším materiálům používaným k výrobě předmětů.

Při zpracování kostí, paroží, rohů se používalo řezání, broušení, vrtání. materiál byl tvrdý, proto se změkčoval napařením nebo louhováním.

Stradonice - Kosťařská dílna pracovala na oppidu Stradonice, odkud pocházi četná opracovaná surovina a polotovary, mj. hracích kostek

Závist - ateliér ve dvorci na akropoli oppida Závist dokládají paroh se stopami řezu, polotovar hrací kostky a zkoušky kružítek na kostech (Drda - Rybová 1995a, str. 190; 1995D, str. 600).