Jako velmi výjimečný lze označit nález toulce luku s šípy se železnými hroty v „knížecím“ hrobě v Chlumu u Rokycan.

chlum5w chlum5w

Více o mohyle Chlum u Rokycan